De koningsvaren op Schiermonnikoog. Terschelling (zie Gorteria 3, no. 13, 1967, p. 204) is niet het enige Waddeneiland waarop Osmunda regalis is gevonden. In 1964 werd één exemplaar aangetroffen in het Grieënglop op Schiermonnikoog, een vlak terrein aan de rand van het binnenduin, dat eens is afgegraven. De begroeiing van het middendeel is op sommige plaatsen door verscheidene zeggesoorten en grassen, kruipwilg en heide-achtigen als vegetatievormende soorten gekenmerkt. De plant groeide in een betrekkelijk droog gedeelte. Deze vondst werd reeds vermeld in de lijst van nieuwe vindplaatsen in Gorteria 2, no. 9, 1965, p. 110.