Vondsten op Walcheren. Op 7 mei 1968 vond ik te Westkapelle, juist aan de oostzijde van het dorp (Topogr. kaart 1 : 50.000, blad 48, hok 11) op ruderaal terrein enkele planten van Trifolium subterraneum. Ze waren reeds in bloei. Op dezelfde datum bezocht ik de plaats waar verleden jaar Crambe maritima had gebloeid (Zie Gorteria 4, 1968, p. 2). Van de vijf toen gevonden kiemplanten waren er nog twee overgebleven, echter klein, zodat zij vermoedelijk niet tot bloei zullen komen.