Op 21 december van dit jaar zal onze vriend Jan Kern zijn 65e verjaardag vieren. Dit betekent tegelijkertijd dat hij dan de pensioengerechtigde leeftijd zal hebben bereikt en als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Rijksherbarium zal moeten aftreden. Hoewel het hem op deze dag zeker niet aan belangstelling zal ontbreken wil toch de redactie van „Gorteria” ook een blijk van waardering geven en wel in de vorm van het nummer dat thans voor U ligt en waarvoor diverse van zijn vrienden en kennissen een bijdrage hebben geleverd.