Wie meer van het interessante geslacht Carex wil weten dan een flora kan geven, wordt dit boek in handig zakformaat warm aanbevolen. Het is een waardig pendant van het ook door de Nederlandse floristen veel gebruikte en gewaardeerde „Grasses” van Dr. C. E. Hubbard. Degelijke hoofdstukken over de morfologie, anatomie, oecologie en classificatie der zeggen worden gevolgd door een uitvoerige determinatie-tabel. Vooral sociologen zullen ingenomen zijn met een tweede tabel, die het mogelijk maakt niet-bloeiende Carices en een aantal op Carex gelijkende Cyperaceeën op naam te brengen. Alle in de Britse eilanden voorkomende soorten worden nauwkeurig beschreven en 69 platen geven niet alleen goede habitus-beelden, maar ook vele details, die voor de determinatie belangrijk zijn. Het spreekt vanzelf dat het boek niet pasklaar is voor onze Nederlandse soorten. Goed 20 der 75 besproken soorten komen in ons land niet voor, waar tegenover staat dat een vijftal van onze soorten op de Britse eilanden ontbreken of er althans niet met zekerheid van bekend zijn (waaronder merkwaardigerwijze de aan onze kust niet zeldzame Carex trinervis!). Dit neemt niet weg dat onze floristen aan dit boek veel genoegen zullen beleven.