FLORA EUROPAEA, Volume 2, Rosaceae to Umbelliferae, edited by T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters, D. A. Webb, with the assistance of P. W. Ball, A. O. Chater, I. K. Ferguson. XXVII + 455 p., 5 maps, University Press, Cambridge, 1968 — £ 77s. Van het eerste deel van deze flora van Europa gaf ik een vrij uitvoerige bespreking in het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, de Acta Botanica Neerlandica en wel in deel 14, afl. 2, 1965, p. 258—260. Voor die lezers van Gorteria, die niet gemakkelijk over dit tijdschrift kunnen beschikken volgt hier wat ik in hoofdzaak destijds over deze flora schreef: