J. J. BARKMAN, Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes, 2nd ed. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen 1969, 628 pag., 50 kaartjes, 71 tabellen, 16 foto’s. Prijs ƒ 98,—. Hoewel deze tweede editie een onveranderde herdruk is, moet de auteur het ongetwijfeld als een compliment voor zijn werk beschouwen, dat het tot deze herdruk is gekomen. Voor de floristen met bryologische en lichenologische belangstelling, die dit werk niet bezitten, alsnog een goede gelegenheid zich van deze voor de bryologie en lichenologie van Nederland onmisbare publicatie te voorzien.