Op 11 september jl., tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, werd aan de heer J. H. Kern te Leiden in zijn geboortestad Nijmegen door de Katholieke Universiteit het doctoraat honoris causa in de Wiskunde en Natuurwetenschappen verleend. Als promotor trad op Prof. Dr. V. Westhoff. Voor het vele werk dat Dr. Kern aan de studie van de Nederlandse flora heeft verricht, mogen wij verwijzen naar de bibliografie, gepubliceerd in het Kern-nummer van Gorteria (4, no. 6—8, dec. 1968, p. 71—72).