Voor onze Europese orchideeën waren we tot nu toe grotendeels aangewezen op Schulze (verouderd), Ascherson & Graebner (ook niet bepaald nieuw meer), Hegi en op boeken over de soorten van o.a. Engeland en Duitsland, weliswaar met prachtige foto’s maar niet volledig. Voorts op speciale boeken, erg groot en duur, zoals dat van Nelson over Ophrys. Maar geen van alle zijn het boeken om op reis mee te nemen, al was het maar door de omvang. Nu hebben we dan tenslotte een uitvoerig boek, dat alle Europese en Noordafrikaanse soorten omvat, met zeer veel gegevens maar toch zo compact door het kleine lettertype, dat het wél op reis kan worden meegenomen. Het is geschreven door prof. Sundermann, de jonge, energieke directeur van het natuurwetenschappelijke en historische museum in Wuppertal en organisator van tweejaarlijkse orchideeën-congressen, die meer en meer een internationaal karakter krijgen. Alle soorten uit Europa en Noord-Afrika worden erin behandeld en we kunnen nu ook de soorten leren kennen uit het Zuid-Oosten van ons werelddeel, waarover tot nu toe weinig was gepubliceerd en waarvan prachtige kleurenfoto’s worden gegeven. Het is een determineerboek met tabellen en beschrijvingen en met talrijke afbeeldingen.