De in Nederland waargenomen soorten van Taraxacum uit de sectie Spectabilia Dahlst. zijn: T. anglicum Dahlst., T. euryphyllum (Dahlst.) Christ., T. hygrophilum v. S., T. johannis-jansenii v. S. en T. nordstedii Dahlst. Op de kaartjes is hun verspreiding weergegeven, in hoofdzaak berustend op gegevens van na 1950 (fig. 1, a—d). Zou men de oudere gegevens daaruit weglaten, zo zou het beeld dat de kaartjes bieden niet noemenswaard worden beïnvloed. Bij de steeds verder schrijdende cultuurmaatregelen worden deze, op natuurlijke standplaatsen groeiende soorten ernstig bedreigd. Volledigheidshalve zij vermeld dat nog twee nieuwe soorten uit deze sectie te zijner tijd in de Acta Botanica Neerlandica zullen worden gepubliceerd: T. duvigneaudii v. S. (Gouda-Waddinxveen) en T. zevenbergend v. S. (Hijzen bij Moergestel en Houtakker bij Tilburg).