Behalve nieuwe vondsten van zeldzame planten bevat deze lijst zoals gebruikelijk ook weer enige opgaven van vermeldenswaardige vindplaatsen van minder zeldzame soorten. Voor de namen van vaak in de lijst genoemde vinders zijn de volgende afkortingen gebruikt: