Lathraea clandestina L. op Voorne. In april 1971 deelde de heer Willems, hoofdopzichter bij „Het Zuid-Hollands Landschap” mij mede een vreemde plant te hebben gevonden in het gedeelte van de Tenellaplas, dat als instructief plantsoen wordt beheerd. Een vierkante meter was ermee bedekt. Het bleek Lathraea clandestina L. te zijn, een soort die ik 5 jaar geleden uit Spanje meebracht en plantte of uitzaaide op de wortels van een els. Afgewacht moet worden of de plant de volgende winters zal doorstaan. De dichtstbijzijnde groeiplaats ligt in België, nl. in de provincie Oost-Vlaanderen.