Het onderschrift van fig. 3 in de publicatie van Mevr. RITA KETNER-OOSTRA, Het terrestrisch voorkomen van Alectoria fuscescens Gyeln. s.l. in de droge duinen van Terschelling, Gorteria 6(6), 1972 op p. 106 moet luiden: Vegetatie-chartings van groeiplaatsen van Alectoria fuscescens Gyeln. s.l., charting 2: pionierfase van Violo-Corynephoretum; charting 5B: in successiefase van Violo-Corynephoretum naar Polypodio-Empetretum.