Op 29 juli 1974 overleed, geheel onverwacht, onze vriend Dr. Johannes Hendrikus Kern in de leeftijd van 70 jaar. Bij zijn afscheid van het Rijksherbarium in 1968 is een speciaal nummer van Gorteria (deel 4, no. 6/8) aan hem gewijd, waarin een levensbeschrijving alsmede een overzicht van zijn publicaties over de Nederlandse flora is opgenomen.