Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. op Rottumerplaat. De groeiplaats van Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. op het eiland Rottumerplaat heeft zich in 1974 weer uitgebreid, hoewel het nog steeds bij die ene plaats is gebleven waar deze soort in 1967 door de heer Braaksma en mij werd gevonden (zie Gorteria 4(5), 1968, p. 67). Nergens anders op het eiland werden nieuwe groeiplekken ontdekt. Waren hier in 1967 ca. 200 planten aanwezig, bij mijn bezoek op 7 juli 1974 konden ca. 1700 exemplaren worden geteld welke groeiden op een oppervlakte van ongeveer 30 x 20 m.