Prof. Dr. V. WESTHOFF, P. A. BAKKER, C. G. VAN LEEUWEN, E. E. VAN DER VOO & Dr. Ir. I. S. ZONNEVELD, Wilde planten, deel 3: De hogere gronden. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1973, 359 pag., ƒ 34,50 voor leden van de vereniging (ƒ 49,50 voor niet-leden). In het begin van dit jaar verscheen het 3e en laatste deel van Wilde planten, waarvan de eerste delen reeds werden besproken in Gorteria 6(5), 1972, p. 88. Het 3e deel, dat de flora en vegetatie van „Nederland boven de zeespiegel” (m.u.v. de duinen) beschrijft, voltooit een werk, dat onze grote waardering verdient, zoals reeds uit de eerder genoemde boekbespreking heeft mogen blijken.