Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. te Wijk aan Zee in 1974. Na de explosie van deze orchidee in 1973, toen op de noordhelling van een duin ten zuiden van Wijk aan Zee 1550 bloeiende exemplaren konden worden geteld, leverde een telling op 11 juli 1974 961 exemplaren op. Dit getal ligt altijd nog beduidend hoger dan in 1972 (400 exx.) en de jaren tot 1972, waarin nooit meer dan 120 exx. werden geteld. In de duinen ten noorden van Wijk aan Zee, waar twee jaar geleden nog meer dan 600 exx. bloeiden, werden niet meer dan 6 exx. gevonden.