M. C. J. BOUTERSE, Inventarisatie van heemtuinen en heemparken in Nederland. Doktoraalscriptie voor de afdeling Natuurbeheer en de afdeling Vegetatiekunde en Plantenoecologie van de Landbouwhogeschool in Wageningen, 1975, 3 + 117 pag., fotokopie¹). Naast een uitvoerige beschrijving van 21 heemtuinen in ons land bevat dit werk ook een overzicht van de diverse vegetatieen begroeiingstypen in deze heemtuinen, alsmede een systematische lijst van in 13 heemtuinen voorkomende Nederlandse planten. J. G. HILLEN, Afweegprocedure bochtverbetering Nijenbeek ten behoeve van het natuurlijk milieu en het landschap; een keuze uit 6 alternatieve bochtverbeteringen in de IJssel nabij Gorssel. Technische Hogeschool Delft, 1975, 62 pag.+26 pag. bijlagen + 2 kaarten, fotokopie¹). Deze afweegprocedure is mede gebaseerd op een vegetatiewaal deling volgens de methode Mennema op grond van gegevens, verzameld door F. Adema en J. T. R. Kalkhoven.