M. BOEKSCHOTEN, Lijst van publikaties over het Waddengebied. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1975, 191 pag., 2 kaarten, fotokopie¹). De titels van de publikaties zijn in diverse hoofdstukken ondergebracht, waaronder het hoofdstuk Flora en vegetatie. J. BOSMA, Loofhoutgewassen. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1975, 110 pag., ƒ 17,50. Een honderdtal tekeningen van meestal uitheemse houtgewasen, voorzien van een begeleidende tekst en gerangschikt naar de maanden van het jaar, al naar gelang de toestand van de houtgewassen, zoals in knop, in blad e.d.