De auteurs beschrijven een nieuwe ondersoort van de Pinksterbloem, nl. De auteurs beschrijven een nieuwe ondersoort van de Pinksterbloem, nl. Cardamine pratensis L. subsp. picra i De Langhe et D'hose, met als voornaamste differentieel kenmerk een zeer bittere smaak. De donkerlila bloemen zijn gemiddeld groter dan bij de subsp. pratensis (kroonbladen tot 17 mm). Dit geldt eveneens voor de lobben van de rozetbladen, die vaak duidelijk veelhoekig zijn. De plant groeit op natte plaatsen, in brongebieden, langs bosranden e.d., blijkbaar onder andere oecologische omstandigheden dan de subsp. pratensis. Ze werd tot nu toe waargenomen op talrijke plaatsen in Midden- en Hoog-België en in Noord-Frankrijk en mag worden verwacht in Zuid-Limburg (Nederland). Oecologie, sociologie en geografische verspreiding moeten nog nader worden bestudeerd.