Orobanche picridis op Hypochaeris. De bitterkruidbremraap ( Orobanche picridis, in de Flora Europaea tot O. loricata gebracht) is in ons land volgens de Flora Neerlandica uitsluitend bekend als parasiet op Picris hieracioides. In juli 1974 vond ik van deze bremraap bij Wijk aan Zee een exemplaar, dat ondubbelzinnig Hypochaeris radicata als gastheer had. Gastheer en parasiet groeiden langs een pad in de duinen aan de zuidzijde van het dorp; andere planten waren in de direkte nabijheid niet aanwezig.