Meer vondsten van Narthecium ossifragum (L). Huds. in de duinen? De heer J. M. Gleichman (Wageningen) wijst mij er op, dat de twijfelachtige vondst van Narthecium ossifragum in de duinen van „Zandpoort bij Haarlem”, waarover een Korte mededeling werd opgenomen in Gorteria 8, no. 4, p. 73, niet de enige melding is van een vondst van deze soort in het duingebied. HOLKEMA (1870) vermeldt de soort van Ameland op grond van een opgave uit 1856 van KROS in het Ned. Kruidk. Archief, zij het met de voetnoot op pag. 260 werd na Dr. S. P. Kros door niemand (cursief Holkema) op Ameland weer gevonden”. Het cursief van Holkema doet m.i. zijn twijfel aan de juistheid van de opgave goed uitkomen.