W. NULTSCH, Algemene botanie 1 en 2. Aula boeken 573 en 574, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1976, 215 + 251 pag., ƒ 9,50 elk. Een door Joh. Bolman (m.m.v. E. J. Weeda) bewerkte 3e druk van het oorspronkelijk door M. J. A. Werger vertaalde Allgemeine Botanik. H. F. L. OTTENS, Het Groene Hart binnen de Randstad; een beeld van de suburbanisatie in West-Nederland. Serie Mens en Ruimte nr. 1, Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976, 189 pag., ƒ 29,50. Een niet-biologische benadering van de problematiek van het Groene Hart.