Pistia stratiotes L. toch ook in 1975 gevonden. Ir. D. Prins, tijdelijk werkzaam aan de afdeling Nederland van het Rijksherbarium, vond in de maand september van 1975 te Voorburg, Z.H., in een slootje tussen de wijk Essesteijn en de spoorbaan verschillende exemplaren van Pistia stratiotes. Deze mededeling achterhaalt mijn uitspraak, onlangs gedaan in Natura 74 (5), 1977, p. 187, dat ons „in 1974 en 1975 ... geen vondsten uit Nederland van dit „aquarium-adventief” (zijn) gemeld.” De vindplaats is gelegen in uurhok 30.46, zodat het verspreidingskaartje van deze soort op p. 188 van hetzelfde artikel niet behoeft te worden aangevuld. Overigens is tot nu toe geen enkele vondst bekend van de Watersla in 1977. Dit zou er op kunnen wijzen, dat geen van de vele 100.000-en exemplaren van deze soort, die vorig jaar de watergangen in het Westland deden lijken op met Eichhornia dichtgegroeide Afrikaanse rivieren, heeft kunnen overwinteren.