Allium scorodoprasum L. reeds eerder benoorden het Noordzeekanaal gevonden. De heer V. van Laar (Amersfoort) maakt ons erop attent dat, in tegenstelling tot wat in de lijst van zeldzame planten 1975 (MENNEMA & VAN OOSTSTROOM, 1977) werd vermeld, het slangelook reeds sinds 1964 uit Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal bekend was en wel van Heemskerk (zie VAN LAAR & VAN LAAR-DRUIF, 1965). Blijkens een schriftelijke mededeling van de heer F. Sollman (Zevenaar) is de soort daar echter, volgens de heer Schilder (tuinder-kweker) op wiens terrein een deel van de groeiplaats ligt, zeer waarschijnlijk in de dertiger jaren met sneeuwklokjeszaad uit Frankrijk ingevoerd. Om deze reden was de vindplaats bij Heemskerk niet op het verspreidingskaartje van A. scorodoprasum (WEEDA, 1976) opgenomen. Op de in 1974 door Mej. W. Eelman ontdekte vindplaats bij De Koog op Texel zou iets dergelijks het geval kunnen zijn. In de z.g. „sneeuwklokjesbosjes” bij De Koog zijn uit Frankrijk geïmporteerde bolgewassen, vnl. sneeuwklokjes, aangeplant, waarbij waarschijnlijk andere planten onopzettelijk zijn ingevoerd (GADELLA, 1977).