G. DE BRUIJN, De zeggen in het stroomgebied van de Drentsche A; 1: Landschap en vegetatie, 213 pag.; 2: Carex-flora, 150 pag.; doctoraal verslag, Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, Gr., 1977, fotokopie, ƒ 12,—.