Sambucus canadensis L. bij Bentveld, verwilderd (?). Onlangs werd voor het eerst melding gemaakt van een geval van verwildering van Sambucus canadensis hier te lande (VAN OOSTSTROOM, MENNEMA & ADEMA, 1977, p. 185): volgens een schriftelijke opgave van Dr. A. van de Beek (Vriezenveen) werd deze soort op 9.X.1971 waargenomen bij de oprit van de snelweg bij De Meern. Bij het doorzien van het materiaal van Sambucus nigra voor de in voorbereiding zijnde bewerking van de Caprifoliaceae voor de Flora Neerlandica (WEBERLING, 1978) bleek, dat zich hieronder nog een exemplaar van S. canadensis bevond, verzameld op 29.VIII.1971 te Bentveld door wijlen Dr. C. O. van Regteren Altena. Nadere gegevens omtrent de groeiplaats ontbreken; daar het materiaal als S. nigra was gedetermineerd, mag worden verondersteld, dat het in het wild werd verzameld. Gezien het feit dat diverse besdragende sierstruiken, waaronder de eveneens tot de Caprifoliaceae behorende Viburnum lantana en Symphoricarpus albus, hier te lande reeds zijn ingeburgerd, verdient Sambucus canadensis de aandacht van de Nederlandse floristen. Van S. nigra, waarop zij het meest lijkt, onderscheidt zij zich door de grotere, lichter groene, iets glanzige bladen en de kleinere vruchten.