J. BLAB, E. NOWAK, FI. SUKOPP & W. TRAUTMANN, Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland, Naturschutz Nr. 1, Aktuell, Kilda Verlag, Greven, 1977, 67 pag. ¹). Dit boekje bevat lijsten van in W.-Duitsland uitgestorven, met uitsterving bedreigde, sterk, minder sterk en potentieel bedreigde varen- en bloemplanten, mossen en korstmossen. R. DÜLL, Botanisch-ökologisches Taschenbuch, Walter Braun, Duisburg, 1976, 164 pag., DM 12,—. Naast een beknopt overzicht van de levensvormen der Cormophyten naar Raunkiaer, de bestuivingstypen der Spermatophyten naar Kugler en de verspreidingsmechanismen der Cormophyten naar Müller, worden deze bijzonderheden in dit, met medewerking van Dr. H. Kutznigg tot stand gekomen werkje, vermeld voor 275 soorten, alfabetisch gerangschikt volgens de Duitse namen.