Het thans voor U liggende nummer van Gorteria verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. Fredrik Pieter Jonker, die in de herfst van dit jaar wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn werkzaamheden aan de Utrechtse Universiteit zal beëindigen. Hoewel deze werkzaamheden zich de laatste jaren voornamelijk richtten op de palaeobotanie en de palynologie, speelde bij zijn onderwijs de floristiek steeds een belangrijke rol. Talrijk zijn de excursies, die hij met groepen studenten gedurende vele jaren maakte naar binnen- en buitenland. Van de binnenlandse tochten mogen vooral die naar Twente en naar Zuid-Limburg hier worden gememoreerd. Vooral de laatstgenoemde hebben bij talrijke van zijn leerlingen een onuitwisbare herinnering achtergelaten. Het is daarom, dat de redactie van Gorteria besloot een speciaal Jonker-nummer te publiceren, dat geheel gevuld is met artikelen, die op de een of andere wijze te maken hebben met Zuid-Limburg, Jonkers geliefkoosd excursiegebied.