Wederom meenden wij er goed aan te doen een speciaal nummer samen te stellen, dit maal ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Prof. Dr. Ir. J. L. van Soest. Diverse auteurs zijn gevraagd om voor dit nummer een bijdrage te leveren over een onderwerp, dat vooral de belangstelling van de jarige geniet. Het verheugt ons, dat zovelen aan ons verzoek hebben voldaan. Daarom zijn wij in staat om naast de („botanische”) levensbeschrijving en bibliografie van de jarige in chronologische volgorde diverse publicaties aan te bieden over onderwerpen, die door Van Soest ook zijn bestudeerd. Via de Flora van Arnhem, waarmee Van Soests lange reeks van publicaties feitelijk een aanvang nam en die de inleiding vormde tot de voor iedere botanische veldwerker bekende indeling van Nederland in plantengeografische districten, komen we bij de Composietengeslachten Hieracium en Taraxacum, aan welk laatste genus de naam van Van Soest onverbrekelijk blijft verbonden.