Prof. Dr. DINGEMAN BAKKER-bundel, Vakgroep Plantenoecologie, Groningen, 1980, 282 pag., f. 25,— (te bestellen bij de administratie van de vakgroep, postbus 14, 9750 AA Haren). Deze herdenkingsbundel bevat een 24-tal artikelen van leerlingen van de op 12 maart 1979 vrij plotseling overleden Groningse hoogleraar, eerder verschenen in de Acta Botanica Neerlandica 29 (5/6), voorafgegaan door een levensbericht en een bibliografie. J. & T. COOLS, De flora van Midden-Brabant e.o. 1970-1980, Staatsbosbeheer Noord-Brabant, Tilburg, 1980, 88 pag., stencil ¹). Het resultaat van jarenlang veldonderzoek, aangevuld met literatuurgegevens, dat wordt uitgedrukt in 865 verspreidingskaartjes. Het opzoeken van deze kaartjes wordt niet bevorderd door het feit, dat zij voorzien zijn van Nederlandse namen doch geplaatst zijn in alfabetische volgorde naar hun wetenschappelijke namen.