Anon., List of rare, threatened and endemic plants in Europe (1982 edition), Nature and environment series nr. 27, Council of Europe, Strasbourg, 1983, 357 pag., FFr 48. Een tweede, herziene editie van de lijst met zeldzame en bedreigde planten in Europa. C. Bisseling en A. van Ekeren, Vegetatiekartering en vegetatiestructuur in het duingebied ‘Scheepje’ en omgeving, Meijendel, Doctoraalverslag afdeling Geobotanie, Nijmegen, 1983, 139 pag. + bijlagen, stencil.* Een vegetatiekartering van ca. 35 ha duingebied, gelegen tussen de Wassenaarse Slag en de Kijfhoek.