In de nummers 10 en 11 van het vorige deel zijn enkele fouten geslopen. In nr. 10 moet aan fig. 1. op p. 221 een lijn worden toegevoegd van C. remota naar C. vulpina.