Afwijkingen bij Setaria viridis (L.) Beauv. en Setaria verticillata (L.) Beauv. Onder het in 1982 verzamelde herbariummateriaal troffen wij een exemplaar van Setaria viridis aan, afkomstig van Steenwijk (kilometerhok 16.45.24), waarbij de borstels onder de aartjes met naar achter gerichte haakjes waren bezet (van onder naar boven gaande voelt de bloeiwijze dan ruw aan). Dit kenmerk wordt als exclusief voor Setaria verticillata beschouwd en het materiaal was dan ook als zodanig gedetermineerd. Bij S. viridis was een dergelijke afwijking ons niet bekend. Bij S. verticillata komen afwijkende exemplaren, met naar voren gerichte haakjes op de borstels (van onder naar boven gaande voelt de bloeiwijze dan glad aan), vrii regelmatig voor. Bij het determineren van genoemde Setaria’ s kan men dus niet zonder meer vertrouwen op het ‘makkelijke’ kenmerk van de richting van de haakjes op de borstels.