Evenals in voorgaande jaren organiseert het Rijksherbarium tezamen met de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging een aantal zaterdagexcursies. Ook dit jaar wordt getracht de zaterdagexcursies verschillende malen in te passen in bepaalde regionale onderzoeken. Een ieder die belangstelt in de Nederlandse floristiek is van harte welkom op de volgende excursies: datum plaats van vertrek 31 mei Almelo 14 juni Deventer 28 juni Assen 5 juli Weert 19 juli ’t Horntje, Texel 16 aug. Buitenpost 23 aug. Zwolle 30 aug. Goes leiding J.W.M. Bielen H.L. Menke en P.F. Stolwijk A. van de Beek en H.D. Heinemeijer E. Blink en D.Th. de Graaf W. Eelman en J. Mennema D.T.E. van der Ploeg P. Bremer, A. Corporaal, A.J. en L.J. Dijkstra J.W. Jongepier en J. Mennema Veelal zal in kleine groepjes worden gewerkt om een aantal kilometerhokken te inventariseren; de inventarisatie van de Wilpse Klei op 14 juni geschiedt op basis van landschapseenheden. De excursie van 16 augustus naar het Lauwersmeer zal een algemeen karakter hebben. Vooral voor de excursie op 5 juli naar het Wijffelterbroek en/ of het Stramproyerbroek zijn laarzen aanbevolen. Tijdens de excursie van 30 augustus zullen enkele kilometerhokken in de Zak van Zuid-Beveland worden geïnventariseerd.