Het is verheugend dat de Inventarisatieatlas voor Flora en Fauna is herdrukt. Deze atlas bevat afdrukken van alle bladen van de Topografische kaart van Nederland, en wel op een schaal van 1 : 80.000. De kaartbladen hebben behalve de Amersfoortcoördinaten ook de Ivon-hoknummers, evenals lengte- en breedtegraden, en zijn zo op vele manieren bruikbaar om vindplaatsen nauwkeurig aan te geven. Het formaat, 35 x 30 x 1 cm, is natuurlijk niet een zakformaat te noemen. Maar omdat men gekozen heeft voor een soepel omslag is de atlas prima mee te nemen in het veld. Lastiger is het lezen van de verkleinde kaarten wel, omdat ze niet in kleur zijn uitgevoerd. Maar daar staat tegenover dat de prijs (onveranderd) zeer laag is voor een dergelijke uitgave: ƒ 30,-. U kunt de atlas bestellen door ƒ 30,- over te maken op giro 54430 van het Staatsbosbeheer te Utrecht. Wij kunnen u de aanschaf van deze atlas zeer aanbevelen, te meer daar in de artikelen in Gorteria (vanaf 1 januari 1986) steeds de Ivon-hoknummers worden vermeld bij de opgenoemde vindplaatsen van de planten.