Losse nummers van de Naamlijst van de flora van Nederland en België (Gorteria 13, nummer 5/6) zijn te bestellen door overmaking van ƒ 22,75 (incl. verzendkosten) op giro 111768 van het Rijksherbarium te Leiden met vermelding van ‘Naamlijst Gorteria’.