Anonymus, Botanische termen in Engels, Duits en Frans, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 166a, 1986, 21 pag., f 9 (voor leden ƒ 7; te bestellen via gironummer 13028 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud). Een aanvulling op WM 166 als hulp voor het determineren van planten met buitenlandse flora’s. J.M.A. Cools, Een floristische verkenning van de Brabantse wal en het Markiezaatsmeer, NMF Noord-Brabant, Tilburg, 1986,47 pag., fotokopie.* Met onder meer een lijst van 793 soorten hogere planten, die ooit in deze bij Bergen op Zoom gelegen natuurgebieden zijn gevonden.