De Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging organiseert dit jaar een viertal zaterdagexcursies, die gewijd zullen zijn aan een ‘moeilijke’ plantengroep. Het doel van deze excursies – die in eerste instantie bedoeld is voor leden en contribuanten van ‘de Botanische’, maar waar introductie is toegestaan – is om enigermate gevorderde floristen te helpen zich ook in deze plantengroepen langzamerhand thuis te voelen. Daarom neemt de Commissie zich voor om deze excursies ook in de komende jaren te organiseren.