Puccinellia rupestris teruggevonden in Nederland. Puccinellia rupestris (With.) Fern. & Weatherby werd in het voorjaar van 1987 gevonden in de polder Dronthen bij Kampen. Hier groeide een grote populatie aan het begin van een hooiland, op en langs een karrespoor in vegetaties die behoren tot het Poo-Lolietum en Lolio-Plantaginetum. Westhoff c.s.¹ heeft de soort opgenomen in de lijst van na 1900 uit ons land verdwenen plantesoorten. Weeda² geeft een verspreidingskaartje. Puccinellia rupestris kwam vóór 1950 verspreid langs Zuiderzee/IJsselmeer voor, onder andere in de polder Dronthen in verschillende uurhokken. Na 1950 werd ze enkele malen in de Noordoostpolder gevonden en het laatst door D. Bakker bij Nijkerk in 1957. Uit recent onderzoek (provinciale milieu-inventarisatie)³ bleek dat van de vroegere halofieten-flora in de polder Dronthen Carex distans en Lepidium latifolium nog voorkomen. Hieraan kan Puccinellia rupestris worden toegevoegd.