In de indeling in ecologische groepen gepubliceerd in Gorteria 13, nummer 11/12 (Runhaar c.s., 1987: ‘Een nieuwe indeling in ecologische groepen binnen de Nederlandse flora’) zijn een aantal fouten geslopen die we bij deze willen rechtzetten.