Onverwacht ontvingen wij het bericht dat drs. J. Mennema per 1 augustus a.s. het Rijksherbarium verlaat wegens zijn aanstelling als stadsecoloog bij de gemeente Den Haag. Jaap Mennema werd in 1965 bij het Rijksherbarium aangesteld; vanaf 1966 maakte hij deel uit van de redactie van Gorteria. Het inventarisatieonderzoek van de flora werd door hem sterk gestimuleerd. Zijn grootste verdienste is ongetwijfeld gelegen in het project Atlas van de Nederlandse Flora, waarvoor hij aanzienlijke subsidies wist te verkrijgen, en dat onder zijn leiding vrijwel voltooid werd.