Op 2 januari 1989 is de heer C. Sipkes op 93-jarige leeftijd te Oostvoorne overleden. Zijn grote verdiensten voor de natuurbeleving zijn tot uitdrukking gebracht in zijn erelidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV, en de onderscheiding met de Heimans en Thijsseprijs. Het tijdschrift Gorteria droeg in 1985 een dubbel Sipkes-nummer aan hem op (deel 12, aflevering 11/12) ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag. Adriani & Lensink geven daarin (blz. 250-254) een korte biografie van deze markante persoon. Sipkes is tot het laatst in zijn leven een werkelijk aktieve florist gebleven. Nog in de vorige aflevering van Gorteria is een bijdrage van zijn hand over de Bijenorchis geplaatst, enkele weken voor zijn dood geschreven met de voor hem zo kenmerkende opgewektheid waarmee hij van zijn liefde voor de natuur getuigde.