De stichting FLORON organiseert deze zomer een werkweek in het Rijk van Nijmegen. De bedoeling is de flora te inventariseren op basis van kilometer-blokken, in het heuvelgebied en het Maasdal tussen Nijmegen en Gennep. Daarbij zullen alle vaatplanten worden genoteerd, maar aan een aantal geselecteerde aandachtsoorten zal bijzondere aandacht worden gegeven in het kader van een op te zetten ‘monitoring’-project. De werkweek staat open voor alle geïnteresseerden, zowel beginners als ervaren floristen, hetzij Nederlands-, hetzij Latijnstalig. Wat het vervoer betreft, zal zoveel mogelijk van (huur-)fietsen gebruik worden gemaakt.