Evenals in voorgaande jaren zullen ook in 1989 weer een aantal zaterdagexcursies worden georganiseerd. Ditmaal zal ernaar worden gestreefd zoveel mogelijk per fiets of te voet te gaan. De excursies beginnen om 10 uur en worden omstreeks 4 uur beëindigd. Voor april 1989 staan de volgende drie excursies op het programma: — 8 april: Vertrekpunt Station Nijmegen, waar fietsen kunnen worden gehuurd (legitimatie en ƒ 50.- borg meebrengen). Excursiedoel is de heuvelrand van Beek-Ubbergen, waar onder meer Gevlekte dovenetel ( Lamium maculatum), Vingerhelmbloem ( Corydalis solida) en Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium) in bloei te verwachen zijn. Voor fijnproevers zijn er Heggevogelmuur ( Stellaria neglecta) en Heelbeen (Holosteum umbellatum) om naar te zoeken. — 15 april: Vertrekpunt Station Nijkerk, van waar naar het landgoed Oldenaller zal worden gewandeld. Van de vroegbloeiende bosplanten die het landgoed rijk is, verdient onder meer Verspreidbladig goudveil ( Chrysosplenium alternifolium) de aandacht, al is in verband met de kwetsbaarheid van haar biotoop een omzichtige ‘benadering’ gewenst. De terugweg naar het station kan per bus worden afgelegd (strippenkaart meebrengen).