De eerder aangekondigde Potamogeton-excursie zal plaatsvinden op zaterdag 18 augustus 1990. Vertrek omstreeks 10.00 uur van station Heerenveen. De excursie zal onder leiding staan van Karst Meijer en Jacob Koopman. Twee boeken over fonteinkruiden kunnen we zeer aanbevelen: het boek van Van Wijk & Verbeek, over de smalbladige soorten, en het zojuist verschenen boek van Van der Ploeg, over de breedbladige. Beide zijn verschenen in de reeks Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV. Over de smalbladige soorten handelt WM 177, over de breedbladige WM 195. WM 177 kost ƒ 12,50 (voor leden van de KNNV ƒ 10), WM 195 kost ƒ 26,50 (voor leden ƒ 21), te bestellen via giro 13028 t.n.v. Stichting Uitgeverij KNNV, Hoogwoud.