Eind juli 1990 werd een FLORON-werkweek gehouden met als standplaats ‘Het Land van Bartje’ te Ees, gem. Borger. 28 mensen namen deel aan de gehele werkweek, nog eens 4 waren de helft van de week aanwezig. Op dezelfde manier als in het voorgaande jaar¹ werd geïnventariseerd in groepjes van drie of vier, waarbij per groep per dag één tot twee kilometerblokken werden bekeken. Het onderzochte gebied strekte zich uit van Grolloo en Schoonloo in het westen tot Nieuw-Buinen en Valthermond in het oosten. In floristisch opzicht werd het meest verwacht van het veenkoloniale deel van Oost-Drenthe, waar dan ook de eerste twee werkdagen werden doorgebracht. Landschappelijk spreekt dit gebied echter weinig tot de verbeelding, en de plantenrijkdom was evenmin overweldigend, zodat de rest van de week voornamelijk op de Hondsrug en ten westen daarvan werd doorgebracht. In totaal zijn 54 kilometerblokken afgewerkt. Omdat de inventarisatiegegevens in eerste instantie bestemd zijn voor het Atlasproject van de Werkgroep Florakartering Drenthe, werd met de streeplijsten van deze werkgroep gewerkt.