Er zijn nieuwe veld-praktische streeplijsten gemaakt. Te verkrijgen zijn nu — een totaallijst met Wetenschappelijke of Nederlandse namen — een AA-lijst (A4 formaat) — een lijst voor losse waarnemingen Op de lijsten staat duidelijk vermeld voor welk doel ze te gebruiken zijn en hoe ze ingevuld dienen te worden. Ze zijn aan te vragen via uw district-coördinator of via het Rijksherbarium: (071) 273533.