In ons land wordt veel graszaad geteeld; het zaad hiervoor kan incidenteel uit het buitenland komen. Graszaadpercelen worden intensief gecontroleerd op soortechtheid en raszuiverheid. Bij geruchte is vernomen dat de bij ons uitgestorven Lolium temulentum wel eens door keurmeesters in graszaadpercelen wordt aangetroffen. Het is noodzakelijk om, als zulke vondsten worden gedaan, het materiaal te conserveren en ter beschikking van het Rijksherbarium te stellen.