Onze excuses voor het late verschijnen van deze afsluitende aflevering van deel 18, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden. Verscheidene lezers vragen zich af of het tijdschrift ook voortaan grotendeels met ‘lijsten’ gevuld zal worden ten koste van de meer traditionele floristische stukken.