* K. Ammann, L. Sanches Pinto & G. Lang, Teneriffa und Gomera, 1981—1990, Vegetationsaufnahmen und Artenlisten, Bern, 1992, 56 pag., aan te vragen bij Klaus Ammann, Systematisch-Geobotanisches Institut, Altenbergrain 21, CH-3013 Bern (Zwitserland). — Een tussenresultaat van vele jaren botanische excursies op dit bijzondere eiland; ook mossen, korstmossen en fungi zijn op naam gebracht. Een nuttig werk voor de gevorderde botanicus, niet in de laatste plaats om de uitgebreide literatuurlijst. * R. van Assema & H.J. Poppe, Flora en vegetatie van het Landgoed Coelhorst, Amersfoort, 1992, 73 pag. Aflevering 15 in de serie ‘Natuur, landschap en milieu van Amersfoort’ van de vakdienst Stadsbeheer en Milieu, Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort, tel. 033-803797.